Eu:n tuomioistuimen tuomio laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisesta

6.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Palauttamispäätöksen tekemismenettely – Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate – Laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen oikeus tulla kuulluksi ennen hänen etuihinsa mahdollisesti vaikuttavan päätöksen tekemistä – Hallintoviranomainen epää tällaiselta kansalaiselta oleskeluluvan turvapaikanhakijana, ja epäämiseen liittyy velvollisuus poistua valtion alueelta – Oikeus tulla kuulluksi ennen palauttamispäätöksen tekemistä

Ennakkoratkaisupyyntö  on esitetty asiassa, jossa
asianosaisina ovat Ruandan kansalainen Mukarubega ja Seine-Saint-Denis’n
préfet de police (poliisikomentaja) ja préfet (prefekti) ja jossa on
kyse päätöksistä, joilla hylättiin Mukarubegan oleskelulupaa pakolaisena
koskeva hakemus ja velvoitettiin hänet poistumaan Ranskan alueelta.

Unionin tuomioistuin on ratkaissut asian seuraavasti:

Pääasiassa
kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa oikeutta tulla kuulluksi
kaikissa menettelyissä, sellaisena kuin sitä sovelletaan jäsenvaltioissa
sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti
oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY ja
erityisesti sen 6 artiklan puitteissa, on tulkittava siten, että se ei
ole esteenä sille, että kansallinen viranomainen ei kuule kolmannen maan
kansalaista erityisesti palauttamispäätöksestä, kun todettuaan
asianomaisen kansalaisen oleskelun valtion alueella laittomaksi
sellaisen menettelyn päätteeksi, jossa on täysin kunnioitettu hänen
oikeuttaan tulla kuulluksi, se aikoo tehdä tällaisen häntä koskevan
päätöksen, riippumatta siitä, tehdäänkö tämä palauttamispäätös sen
jälkeen, kun oleskelulupa on evätty, vai sitä ennen.

Linkki asiaan C-166/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments