Eu:n tuomioistuimen tuomio: Ikään perustuvan syrjinnän kiellosta ja yhdenvertaisesta kohtelusta työelämässä

14.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 21 artikla – Direktiivi 2000/78/EY – 2 artiklan 2 kohta, 4 artiklan 1 kohta ja 6 artiklan 1 kohta – Ikään perustuva syrjintä – Kansallinen säännös – Paikallispoliisin poliisimiesten työhönottoperuste – Enimmäisiän vahvistaminen 30 vuoteen – Oikeuttamisperusteet

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo (Espanja).

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Mario Vital Pérez ja Ayuntamiento de Oviedo (Oviedon kunta, jäljempänä Ayuntamiento) ja jossa on kyseessä viimeksi mainitun päätös hyväksyä kilpailuilmoitus, jossa asetetaan edellytykseksi, että hakijat paikallispoliisin poliisimiesten toimiin eivät saa olla yli 30-vuotiaita.

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 2 artiklan 2 kohtaa, 4 artiklan 1 kohtaa ja 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa vahvistetaan paikallispoliisin poliisimiesten työhönoton edellytykseksi enintään 30 vuoden ikä.

Linkki asiaan C-416/13
Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments