Eduskunta hyväksyi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lakimuutoksen sisällön

12.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eduskunta hyväksyi tiistaina 11. marraskuuta täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisen (HE 83/2014 vp). Lakimuutos pitää vielä käsitellä täysistunnon toisessa käsittelyssä, jossa se voidaan vain hyväksyä tai hylätä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityishenkilön
velkajärjestelystä annettua lakia. Esityksen mukaan yksityisten
elinkeinon- ja ammatinharjoittajien taloudellisen kokonaistilanteen
korjaaminen olisi nykyisestä poiketen mahdollista velkajärjestelyssä.
Lakiin lisättäisiin säännökset siitä, milloin yksityisvelkojen lisäksi
elinkeinotoiminnan velkojen järjesteleminen olisi velkajärjestelyssä
mahdollista. Velkajärjestelyn aloittamisen oikeusvaikutuksia ehdotetaan
tarkistettavaksi siten, että ne soveltuvat elinkeinotoimintaa
harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi tarkemmat
säännökset velkajärjestelyn suhteesta konkurssiin.

Velkajärjestelyn
edellytyksiä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi niin, että
työttömien pääsyä velkajärjestelyyn nopeutettaisiin. Velkajärjestelyn
esteperusteita muutettaisiin siten, että velkaantumisen moitittavuutta
arvioitaessa kiinnitettäisiin huomiota velallisen toiminnan lisäksi
luotonantajan toimintaan. Nuorten pääsy velkajärjestelyyn helpottuisi.

Asiaa käsitellään lakivaliokunnan mietinnön (LaV 12/2014 vp) pohjalta.

Mietintöön sisältyy 1 vastalause.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments