Työryhmä ehdottaa säännöstä törkeästä luonnonsuojelurikoksesta

28.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia koskevien säännösten muuttamiseksi

Tavoitteena on,
että luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia arvioitaessa otettaisiin
entistä paremmin huomioon rikosten suunnitelmallisuus ja taloudellisen
hyödyn tavoittelu.

– Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Törkeän
luonnonsuojelurikoksen säätäminen korostaisi näiden rikosten
vakavuutta. Ympäristö- ja luonnonsuojelurikosten arvioinnissa on minusta
perusteltua ottaa huomioon tilanteet, joissa laskelmoiden tavoitellaan
huomattavaa taloudellista hyötyä luontoarvoista piittaamatta, sanoo
oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Työryhmä ehdottaa,
että rikoslakiin lisättäisiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva
säännös. Nykyisin luonnonsuojelurikoksesta ei ole säädetty törkeää
tekomuotoa. Rikos voitaisiin arvioida törkeäksi, jos se on
kokonaisuutena arvostellen törkeä ja sillä tavoitellaan huomattavaa
taloudellista hyötyä, se on erityisen suunnitelmallinen tai se aiheuttaa
vakavaa vaaraa luonnolle. Rangaistus rikoksesta olisi neljästä
kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Lisäksi työryhmä muuttaisi
törkeää ympäristön turmelemista koskevaa säännöstä siten, että teon
törkeyden arviointiperusteet ilmentäisivät aiempaa paremmin
velvoitteiden laiminlyönnin tai taloudellisen hyödyn tavoittelun
laajuutta. Ympäristön turmeleminen voitaisiin arvioida törkeäksi, jos
teko on erityisen suunnitelmallinen tai sillä tavoitellaan huomattavaa
taloudellista hyötyä. Ympäristön turmelemisrikos on usein luonteeltaan
talousrikos, jossa rikoksentekijä yrittää saavuttaa taloudellista hyötyä
lainsäädännössä asetettuja velvoitteita laiminlyömällä.

Luonnonsuojelurikoksista
voidaan nykyään tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.
Vuosina 2005–2012 on vuosittain annettu tuomio keskimäärin kuudesta
luonnonsuojelurikoksesta ja 13 luonnonsuojelurikkomuksesta. Kummastakin
rikoksesta tuomitaan tyypillisesti sakkorangaistus.

Mietintöön
sisältyy kolme eriävää mielipidettä, jotka liittyvät työryhmän
päätökseen olla muuttamatta ympäristön turmelemista koskevia
rikosnimikkeitä.

Mietintö lähtee seuraavaksi laajalle lausuntokierrokselle.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments