Tietosuojavaltuutettu: Tarkastusoikeuspyyntö poliisin henkilörekistereihin esitettävä henkilökohtaisesti poliisin toimipaikassa

29.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut vireille sähköpostitse lähetettyjä tarkastuspyyntöjä poliisien henkilörekistereihin. Tietosuojavaltuutetun toimisto kiinnittää huomiota siihen, että rekisteröidyn käyttäessä tarkastusoikeutta poliisin rekistereihin, tätä tarkoittava pyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti poliisin toimipaikassa

Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003)
44 §:n mukaan rekisteröidyn on käyttäessään tarkastusoikeutta poliisin
rekistereihin esitettävä tätä tarkoittava pyyntö henkilökohtaisesti
poliisin toimipaikassa. Pyynnön esittäjän on todistettava
henkilöllisyytensä.

Myös silloin kun rekisteröity pyytää
tietosuojavaltuutettua tarkastamaan itseään koskevien tietojen
lainmukaisuuden mm. epäiltyjen tietojärjestelmästä, on tätä koskeva
pyyntö tehtävä henkilökohtaisesti poliisin toimipaikassa, josta se
lähetetään tietosuojavaltuutetulle.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments