STM: Luonnos uudeksi rikos- ja riita-asioiden sovittelua koskevaksi laiksi lausunnoille

1.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskevan lakiluonnoksen

Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että tasalaatuinen sovittelupalvelu olisi jatkossa jokaisen sitä tarvitsevan saatavilla asuinpaikasta riippumatta.

Lakiluonnoksen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
vastaisi jatkossa keskitetysti sovittelupalvelujen järjestämisestä.
Tällä hetkellä järjestämisvastuu on jakautunut usealle eri
aluehallintovirastolle. Sovittelupalvelujen järjestämisen
keskittämisellä helpotettaisiin sovittelua koskevien yhteisten
linjojen sopimista ja toteuttamista. Samalla THL:n tutkimustieto ja
koulutusosaaminen saataisiin paremmin käyttöön.

Sovittelussa on kyse maksuttomasta palvelusta, jossa rikoksesta
epäillylle ja rikoksen uhrille järjestetään mahdollisuus
puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa
luottamuksellisesti. Tarkoituksena on käsitellä uhrille
aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä
omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi.

Jokaisen rikoksen soveltuvuus sovittelumenettelyyn arvioidaan
erikseen. Arvioitaessa otetaan huomioon rikoksen tekotapa,
rikoksesta epäillyn ja uhrin keskinäinen suhde sekä muut rikokseen
liittyvät seikat kokonaisuutena.

Luonnos on valmisteltu työryhmässä. Lausuntoaika päättyy 29.
lokakuuta 2014. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle
joulukuussa 2014 ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Lisätietoa
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments