SM: Suomessa tutkintonsa suorittaneiden työnhakumahdollisuuksia parannetaan

31.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta. Muutos koskisi niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat opiskelleet ja suorittaneet tutkintonsa Suomessa

Ehdotuksen mukaan tutkinnon suorittaneelle voitaisiin myöntää työnhakua
varten oleskelulupa nykyisen kuuden kuukauden sijasta enintään yhdeksi
vuodeksi. Tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden edellytyksiä jäädä
valmistumisensa jälkeen työskentelemään Suomeen. Lakimuutos on osa
hallituksen syksyllä 2013 sopimaa rakennepoliittista ohjelmaa.

Samalla hallituksen esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislain muuttamista
niin sanotun työnantajasanktiodirektiivin kansallisen toimeenpanon
täsmentämiseksi. Direktiivi koskee maassa laittomasti oleskelleita ja
työskennelleitä kolmansien maiden kansalaisia.
Työnantajasanktiodirektiivin tavoitteena on kieltää EU:n alueella
laittomasti oleskelevien henkilöiden työhönotto ja näin ehkäistä
laitonta maahanmuuttoa.

Lakimuutoksella kolmannen maan kansalaisen tilapäistä oleskelulupaa
voitaisiin jatkaa siihen asti, kunnes hänelle kuuluvat, perityksi saadut
palkkasaatavat on maksettu. Ehdotuksessa oleskeluluvan jatko koskisi
niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat työtä tehdessään olleet
alaikäisiä tai työskennelleet erityistä hyväksikäyttöä osoittavissa
työoloissa. Direktiivissä tarkoitettujen lupien myöntäminen on
tarkoitettu poikkeuksellisiin tilanteisiin.

Molempien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. huhtikuuta 2015.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments