SM: Selviämisasemapalvelut tulevat sote-alueiden vastuulle

29.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä käsitteli tänään selviämisasemapalveluiden kehittämistä. Selviämisasemapalveluiden kehittäminen on ollut yksi sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteistä

Ministeriryhmän puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen on pitänyt tärkeänä selviämisasemapalveluiden kehittämistä, jotta poliisin suojiin otettavien päihtyneiden määrä saataisiin vähenemään.

Sosiaali- ja terveysministeriö on nyt linjannut, että tulevassa
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallissa selviämishoito on
sosiaali- ja terveysalueen vastuulla. Sosiaali- ja terveysalue päättäisi
niistä järjestämislakiehdotuksen mukaisista kunnista ja kuntayhtymistä,
joilla on tuottamisvastuu kattavista ympärivuorokautisista
päivystyspalveluista mukaan lukien tarpeellinen selviämishoito.
Sisäministeri Päivi Räsänen on ratkaisuun tyytyväinen.

– Selviämisasemapalvelut tulevat nyt selkeästi osaksi sosiaali- ja
terveyspalvelukokonaisuutta. Uskon, että kehittäminen menee näin hyvin
eteenpäin, ministeri toteaa.

– Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmässä olemme olleet yhtä mieltä
siitä, että poliisin osuutta päihtyneiden kiinniotoissa, kuljettamisessa
ja säilöönotossa tulee vähentää ja sosiaali- ja terveyshuollon
toimijoiden roolia vahvistaa. Poliisin putka ei ole oikea paikka
päihtyneelle.

Poliisi ottaa vuosittain säilöön noin 70 000 henkilöä päihtymyksen
vuoksi. Näistä arviolta puolet eivät käyttäydy aggressiivisesti eivätkä
näin ollen tarvitsisi poliisin valvontaa. Ministeri Räsäsen mukaan
sisäisen turvallisuuden kannalta selviämisasemapalveluja tulisi lisätä,
jotta olisi mahdollista puuttua päihdeongelmiin huomattavasti nykyistä
aiemmin.

– Jos päihtymyksen vuoksi suojiin otetut ohjattaisiin nykyistä
aktiivisemmin avun piiriin, vähennettäisiin päihteiden väärinkäytöstä
yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia merkittävästi, ministeri Räsänen
painottaa.

Myös YK:n kidutuksen vastainen komitea on kiinnittänyt huomiota
päihtyneiden säilyttämiseen poliisin tiloissa. Komitean pitää
päihtyneiden henkilöiden säilyttämistä poliisilaitoksilla
ongelmallisena, koska poliiseilla ei ole riittävää koulutusta tällaisten
henkilöiden käsittelyyn.

– Vaikka poliisia on koulutettu muun muassa seuraamaan putkaan
otettujen tajunnan tilaa, arviointivirheitä tapahtuu. Alkoholin ja
lääkkeiden yleistynyt sekakäyttö vaikeuttaa tilanteen arviointia,
ministeri Räsänen toteaa.

Selviämisasemia on Suomessa tällä hetkellä 10-20. Alueelliset erot selviämisasemapalveluiden järjestämisessä ovat suuria.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments