SM: EU-maiden turvapaikkamenettelyä yhtenäistetään

30.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksen taustalla on direktiivi, jolla pyritään yhtenäistämään kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevia menettelyjä EU-maissa (menettelydirektiivi)

Menettelydirektiivin tarkoituksena on varmistaa hakijoiden nopea pääsy
turvapaikkamenettelyyn sekä parantaa päätöksenteon laatua ja
tehokkuutta. Suomen turvapaikkajärjestelmä vastaa peruspiirteiltään
hyvin direktiivin vaatimuksia. Ulkomaalaislakiin ehdotetut muutokset
kuitenkin parantaisivat turvapaikkajärjestelmän selkeyttä,
läpinäkyvyyttä ja kansainvälistä suojelua hakevien yhdenvertaista
kohtelua.

Parannuksia hakijan oikeusturvaan ja turvapaikkamenettelyn tehokkuuteen

Ulkomaalaislain muutoksilla parannetaan haavoittuvassa asemassa olevien
hakijoiden, kuten ilman huoltajaa olevien alaikäisten, oikeusturvaa.

Muutoksilla myös selkeytetään turvapaikkamenettelyä. Etenkin
uusintahakemusten käsittelyä ja maasta poistamisen kieltämistä koskevaa
menettelyä yksinkertaistetaan.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2015.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments