OM: Yhdyskuntaseuraamuksia koskevat säädökset yhteen lakiin

30.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tarkoitus on korvata nykyiset yhdyskuntaseuraamuksia koskevat erilliset lait

Tässä laissa yhdyskuntaseuraamuksilla tarkoitetaan yhdyskuntapalvelua,
valvontarangaistusta, ehdollisen vankeuden valvontaa,
nuorisorangaistusta ja ehdonalaisen vapauden valvontaa. Uusi laki ei
koskisi valvottua koevapautta, vaan siitä jäisi voimaan vuoden 2014
alusta voimaan tullut oma lakinsa.

Tavoitteena uusintarikollisuuden vähentäminen

Esityksen
mukaan yhdyskuntaseuraamusten tavoitteena on tuomitun sosiaalisen
selviytymisen edistäminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Tällä
tarkoitetaan esimerkiksi päihteettömyyden tukemista, joka sisältäisi
yksilöllisesti suunniteltujen toimintojen ja päihteiden käytön
vähentämiseen motivoimisen lisäksi päihteettömyyden valvontaa
seuraamuksen suorittamisen aikana.

Rikoksettoman elämän valmiuksien lisäämiseen liittyvät toiminnot ja
palvelut pyritään järjestämään siten, että ennen yhdyskuntaseuraamusta
alkaneet toiminnot jatkuvat myös seuraamuksen aikana. Vastaavasti
seuraamuksen aikana alkaneiden toimintojen tulisi jatkua ilman
keskeytystä seuraamuksen suorittamisen jälkeen.

Esityksessä todetaan, että yhdyskuntaseuraamusten suorittamiseen
liittyvien toimintojen järjestäminen ja maksaminen olisi
Rikosseuraamuslaitoksen vastuulla. Tuomitun kotikunta puolestaan
vastaisi kunnallisten peruspalveluiden järjestämisestä ja maksamisesta
eli niistä velvoitteista, jotka kunnille kuuluvat voimassa olevan
lainsäädännön nojalla.

Tehostettu yhdyskuntapalvelu alle 21-vuotiaille

Alle
21-vuotiaana rikoksen tehneille suunnattujen yhdyskuntaseuraamusten
kokonaisuuteen ehdotetaan lisättäväksi tuettu yhdyskuntapalvelu.
Seuraamus sisältäisi erityisesti nuorille suunnattua toimintaa, joka
kehittää valmiuksia rikoksettomaan elämään ja parantaa sosiaalista
toimintakykyä. Tämä yhdyskuntapalvelun muoto tulisi käyttöön, kun
tavanomaisen yhdyskuntapalvelun suorittaminen on ollut tai sen arvellaan
olevan vaikeaa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments