OM: Uudet suositukset henkilövahinkojen korvausten määristä

3.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnalta on valmistunut uusi painos henkilövahinkojen korvaamista koskevista suosituksista. Uusi 3. painos on laadittu yhteistyössä Oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen kanssa, joka on vastannut suositusten pohjana olevan aineiston hankinnasta ja tilastollisesta analysoinnista

Suositukset koskevat vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten nojalla
kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta
sekä kärsimyksestä suoritettavien korvausten määriä.

Suositukset
perustuvat käräjäoikeuksien oikeuskäytäntöön. Yhteensä aineisto
käsittää kaikkiaan noin 16 400 käräjäoikeuden tuomiota, joiden
perusteella on tuomittu yhteensä 31 000 korvausta. Uuden kokoelman
suositukset on muodostettu painottaen vuoden 2012 oikeuskäytäntöä. Myös
aiempien suositusten pohjana olevat tapaukset vuosilta 2007 ja 2009 on
otettu huomioon. Lisäksi tarkastelussa on hyödynnetty vuosien 2010 ja
2011 vahingonkorvaustapauksia hyvin harvinaisten vahinkotyyppien osalta.

Neuvottelukunta on antanut kokonaan uudet suositukset vähäisestä
pysyvästä toiminnallisesta haitasta suoritettavista korvauksista. Kyse
on lähtökohtaisesti tapauksista, joissa toiminnallisen haitan aste on
haittaluokituksen luokkaa I vähäisempi. Lisäksi suositusten
korvausasteikoihin on tullut uuden aineiston perusteella muutoksia.
Muutokset ovat tarkoittaneet ensinnäkin sitä, että korvausasteikon ala-
ja ylärajaa on nostettu taikka pelkästään alarajaa tai ylärajaa on
nostettu. Ensimmäistä kertaa on eräiden korvausasteikkojen korvausrajoja
myös päädytty oikeuskäytännön perusteella laskemaan. Kaiken kaikkiaan
kysymys on kuitenkin lähinnä korvausasteikkojen tarkennuksista ilman
merkittäviä tasomuutoksia.

Uudessa painoksessa on suosituksiin tehty eräitä uudelleen järjestelyjä ja myös suositusten numerointia on muutettu.

Suositusten muodostamisessa on kuultu myös lääketieteellisiä asiantuntijoita.

Lisätietoa

Uudet suositukset henkilövahinkojen korvausten määrästä

Suositukset on julkaistu nyt internetissä ja painettu versio ilmestyy myöhemmin syksyllä suomeksi ja ruotsiksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments