OM: Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö. Lausuntotiivistelmä

7.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lausuntopyynnön kohteena olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevan rikoslain 20 luvun 8 §:n säännöstä muutettaisiin niin, että teko olisi rangaistava myös tuottamuksellisena. Samalla teon enimmäisrangaistus korotettaisiin kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen

Oikeusministeriö pyysi luonnoksesta kirjallisen lausunnon 41
viranomaiselta, organisaatiolta, järjestöltä ja asiantuntijalta.
Lausuntoja saapui 35.

Ehdotukseen suhtauduttiin pääosin
myönteisesti. Noin kolme neljännestä kantansa esittäneistä
lausunnonantajista kannattaa ehdotettua tuottamuksellista kieltoa, mutta
osa heistä pitää täyskieltoa ensisijaisena tai harkittavana
vaihtoehtona (40 % kaikista lausunnonantajista). Muutama lausunnonantaja
katsoo, että rangaistavuuden tulisi olla nykyistä tai ehdotettua
suppeampi siten, että se ei esimerkiksi koskisi tilanteita, joissa
paritukseen ei liity hyväksikäyttöä tai alistamista. Osa katsoo myös,
että tulisi yleisesti harkita kriminalisoinnin tarpeellisuutta tai
kiellon kumoamista kokonaan. Esitetyt rikoslainopilliset ja
lainsäädäntötekniset huomiot liittyvät ennen kaikkea
tuottamuksellisuuden määrittelyyn.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments