OM: Lausunnot tuomioistuinlakityöryhmän mietinnöstä. Tiivistelmä

27.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö pyysi 22.4.2014 lausuntoa tuomioistuinlakityöryhmän mietinnöstä (Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 26/2014) yhteensä 102 viranomaiselta ja yhteisöltä. Näistä lausunnon toimitti 82 tahoa, minkä lisäksi lausunnon toimitti kaksi muuta tahoa

Tämä lausuntotiivistelmä sisältää yhteenvedon työryhmän keskeisistä
ehdotuksista ja eriävistä mielipiteistä sekä lausunnonantajien yleisistä
ja yksityiskohtaisemmista arvioista.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kaikkia tuomioistuimia koskeva yhteinen tuomio istuinlaki, joka sisältäisi yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuomareista. Lakiin koottaisiin eri tuomioistuimia koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä, organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja muusta henkilöstöstä. Lakiin sisällytettäisiin myös tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja asetuksen säännökset. Lisäksi valtion virkamieslaissa oleva tuomarin virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely ehdotetaan sijoitettavaksi tuomioistuinlakiin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments