Julkisen oikeusavun palkkio maksetaan toimenpiteen aikana vallinneen taksan mukaan.

4.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:69

Oikeusapu – Avustajan palkkio

Osa avustajan tehtävän hoitamiseen kuuluvista toimenpiteistä oli
suoritettu ennen oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (820/2013)
voimaantuloa 1.1.2014 ja osa sen jälkeen. Avustajalla katsottiin olevan
oikeus saada palkkiona vuonna 2013 tehtyjen toimenpiteiden osalta
tuolloin voimassa olleen asetuksen (290/2008) 6 §:n mukaisesti 100 euroa
tunnilta ja vuonna 2014 tehtyjen toimenpiteiden osalta uuden säännöksen
mukaisesti 110 euroa tunnilta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments