Henkivakuutuksen ulosmittaukselle ei ollut estettä, vaikka se oli maksettu ennen ulomittauksen mahdollistavan säännöksen voimaantuloa

14.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


HelHO:2014:7

Ulosotto
Omaisuuden suoja
Henkivakuutus

A:lta oli ulosmitattu vuonna 2010 muutetun vakuutussopimuslain 54 §:n
perusteella kaksi henkivakuutukseen perustuvaa oikeutta, jotka olivat
niitä otettaessa olleet ulosmittaussuojan piirissä. Kysymys
vakuutussopimuslain 54 §:n taannehtivasta soveltamisesta erityisesti
omaisuuden suojan kanalta.

“Ulosmittauskiellolle on oltava painavat perusteet, koska se estää
velkojia saamasta suoritusta saatavalleen velallisen omaisuudesta.
Vakuutussopimuslaissa säädetyn ulosmittauskiellon säätämisen taustalla
on ollut aikanaan sosiaalipoliittisia perusteita. Niiden merkitys ei ole
kuitenkaan enää samanlainen, kun vuosikymmenien aikana lakisääteinen
eläke- ja muu sosiaaliturva on huomattavasti parantunut. Tilanne on
muutenkin muuttunut. Perusteena vuoden 2010 lainmuutokselle oli, että
säästöhenkivakuutuksia käytetään nykyisin yhä useammin myös
sijoittamisen välineenä. Jos uutta lakia ei voitaisi nyt soveltaa,
tarkoittaisi tämä sitä, että A:n sijoitusvakuutuksilla vuosien aikana
hankkimaa merkittävää sijoitusvarallisuutta ei voitaisi käyttää hänen
velkojensa maksamiseen. Tällainen lopputulos ei olisi lain tavoitteiden
mukainen eikä myöskään kohtuullinen velkojien kannalta.”

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments