Euroopan komissio: Käytännön opas Euroopan unionissa (EU), Euroopan talousalueella (ETA) ja Sveitsissä sovellettavasta lainsäädännöstä suomeksi

1.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n sosiaaliturvaa koordinoivan sosiaaliturva-asetuksen (EY) N:o 883/2004 lainvalintasääntöjen tulkintaa koskevaa Käytännön opas on uudistettu

Asetuksen (EY) N:o 883/20041 76 artiklan mukaan jäsenvaltioiden  on toimitettava toisilleen tietoa ja edistettävä kokemusten ja parhaiden hallinnollisten käytänteiden vaihtoa yhteisön oikeuden yhdenmukaisen soveltamisen helpottamiseksi. Tätä periaatetta korostetaan laitosten välisen tehokkaan tiedonvaihdon periaatteella ja kansalaisten ja työnantajien velvollisuudella antaa asianmukaista tietoa kohtuullisessa ajassa.  

Opas on tarkoitettu toimivaksi työvälineeksi yhteisön erityissäännöksiä täytäntöönpaneville käytännön ja hallinnon eri tahoille. Oppaan avulla laitokset, työnantajat ja kansalaiset voivat määrittää, minkä jäsenvaltion lainsäädäntöä sovelletaan tietyissä olosuhteissa.  

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments