Eu:n tuomioistuimen tuomio: Palvelujen tarjoamisen vapaus

23.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Rajoitukset – Verolainsäädäntö – Onnenpelivoitoista saadut tulot – Ulkomailta saatujen voittojen ja kotimaisista pelipaikoista saatujen voittojen erilainen verotus

Käsiteltävinä
olevat ennakkoratkaisupyynnöt koskevat EY 46 ja EY 49 artiklan, joista
on tullut SEUT 52 ja SEUT 56 artikla, tulkintaa.

Mainitut
pyynnöt on esitetty kahdessa asiassa, joista ensimmäisessä
asianosaisena on Cristiano Blanco ja toisessa Pier Paolo Fabretti ja
heidän vastapuolenaan kummassakin asiassa on Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli (jäljempänä Agenzia)
ja joissa on kyse heitä koskevista verotuspäätöksistä.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEUT
52 ja SEUT 56 artiklaa on tulkittava niin, että ne ovat esteenä
jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan muissa jäsenvaltioissa
sijaitsevista pelipaikoista saaduista onnenpelivoitoista kannetaan
tuloveroa ja ensin mainitussa valtiossa sijaitsevista pelipaikoista
saadut samankaltaiset tulot vapautetaan kyseisestä verosta.

Linkki asioihin C-344/13 ja C-367/13
Linkki tuomioistuimen lehdistötiedotteeseen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments