Ennakkopäätös asianomistajuudesta, Antti Rinteen tapaus KKO:sta

9.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:71

Työriitojen sovittelusta annetun lain rikkominen
Syyteoikeus
Asianomistaja

Kysymys siitä, olivatko työtaistelun kohteena olleet yhtiöt, joista osa
oli esittänyt vahingonkorvausvaatimuksen, asianomistajia työriitojen
sovittelusta annetun lain rikkomista koskevassa asiassa.

KKO:n tiedote: Antti Rinnettä koskeva hovioikeuden vapauttava päätös jätettiin ennalleen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments