Eduskunnan kirjasto: Sosiaalihuoltolain uudistaminen on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit – LATI -palveluun

10.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uudella sosiaalihuoltolailla on tarkoitus siirtää painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä

Asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määriteltäisiin ne tuen
tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa
järjestetään. Asiakkailla olisi subjektiivinen oikeus niihin
palveluihin, joilla turvattaisiin välttämätön huolenpito ja toimeentulo
sekä lapsen terveys ja kehitys. Osa lastensuojelun avohuollon
tukitoimista siirtyisi sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi.

Hallituksen esitys uudeksi sosiaalihuoltolaiksi annettiin
eduskunnalle 18.9.2014. Uuden lain on tarkoitus tulla pääosin voimaan
1.4.2015.

Tietopakettiin on koottu hankkeeseen liittyvää valmisteluaineistoa,
uutisaineistoa, oikeusvertailevaa aineistoa ja kirjallisuutta.
Tietopakettia tullaan täydentämään hankkeen edetessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments