Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus lähetettyjä työntekijöitä koskevassa asiassa

18.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Wahl on antanut 18. syyskuuta ratkaisuehdotuksensa Satakunnan käräjäoikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto.

Käräjäoikeus haluaa ennakkoratkaisupyynnöllään selvyyttä muun muassa
siihen, voiko suomalainen ammattiliitto, jolle puolalaiset lähetetyt
työntekijät, jotka ovat ammattiliiton jäseniä, ovat siirtäneet Suomessa
tehdystä työstä kertyneet palkkasaatavansa perittäväksi, nostaa Suomessa
puolalaista työnantajaa vastaan kanteen. Asiassa on kyse myös
lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin 96/71/EY sisältämän
vähimmäispalkan käsitteen tulkinnasta.

Suomi on katsonut, että pääasian kaltaisessa tilanteessa kansallinen
tuomioistuin voi jättää soveltamatta työntekijöiden kotivaltion työlain
säännöksen, joka estää palkkasaatavan siirtämisen, mikäli tämä on
tarpeen sen varmistamiseksi, että työntekijöillä ja/tai heidän
edustajillaan on käytettävissään asianmukaiset menettelyt lähetettyjä
työntekijöitä koskevassa direktiivissä säädettyjen velvoitteiden
täyttämiseksi. Vähimmäispalkan käsitteen osalta Suomi on katsonut, että
vähimmäispalkkana voidaan pitää myös yleissitovan työehtosopimuksen
mukaista lomarahaa ja urakkapalkkaa sekä lähetettynä olosta maksettavia
lisiä siltä osin kuin niitä ei makseta korvauksena lähetettynä olosta
aiheutuneista tosiasiallisista kustannuksista, kuten matka-, majoitus-,
tai ruokailukustannuksista.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen
kannanotto unionin oikeuden oikeasta tulkinnasta eikä se sido unionin
tuomioistuinta. Unionin tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.

Julkisasiamiehen antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa unionin
tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä
niiden antamispäivänä. Tapauksen asianumero on C-396/13.

Valtioneuvoston viestintäosaston tiedote

Linkki asiaan C-396/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments