Ulosottoperuste vanhentui vapaaehtoisen velkajärjestelyn aikana

4.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2014:62
Sopimukseen perustuva velkajärjestely
Vapaaehtoinen velkajärjestely
Yksityishenkilön velkajärjestely – Lisäsuoritusten vahvistaminen
Ulosottokaari – Ulosottoperusteen määräaika

Pankki ja velallinen olivat vuonna 2004 tehneet sopimuksen
vapaaehtoisesta velkojen järjestelystä. Sopimuksen kohteena olevia
velkoja koskeva ulosottoperuste oli annettu 11.8.1992. Maksuohjelman
päätyttyä 30.4.2009 pankki vaati velalliselta sopimuksen perusteella
lisäsuorituksia vedoten siihen, että velallisen tulot olivat
maksuohjelman aikana lisääntyneet. Kun sopimuksessa tarkoitettujen
velkojen ulosottokaaren 2 luvun 24 §:ssä säädetty ulosottoperusteen
määräaika oli kulunut umpeen 1.3.2008, velat olivat vanhentuneet.
Velkojalla ei ollut oikeutta saada uutta täytäntöönpanoperustetta
sopimukseen perustuvista lisäsuorituksista.

KKO:2014:62

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments