Tilastokeskus: Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 300 asiaa vuonna 2013

26.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 2013 kaikkiaan 4 303 lainkäyttöasiaa, mikä on 373 asiaa enemmän kuin vuonna 2012. Ulkomaalaisasiat pysyivät suurimpana asiaryhmänä

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistut asiat
2011–2013

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistut asiat 2011–2013

Ratkaistuista asioista oli ulkomaalaisasioita 23 prosenttia,
sosiaali- ja terveydenhuollon asioita 18 prosenttia ja veroasioita
15 prosenttia. Ulkomaalaisasioista määrällisesti eniten
lisääntyivät oleskelulupa-asiat perheiden yhdistämisen perusteella
sekä karkottamista koskevat asiat. Sosiaali- ja terveydenhuollon
asiamäärää kasvatti erityisesti terveydenhuollon ja sairaanhoidon
asiamäärien kasvu. Veroasioista vähenivät erityisesti
autoverovalitukset. Taloudelliseen toimintaan liittyvissä asioissa
lisääntyivät etenkin elinkeinoasiat. Ympäristöasioista lisääntyivät
ympäristönsuojeluun ja erityisesti ympäristölupiin liittyvät
asiat.

Ratkaistuista asioista 2 138 oli valitusasioita, 1 951
valituslupa-asioita ja 214 hakemusasioita. Valituslupahakemus
hylättiin 1 642 asiassa. Vuonna 2013 korkeimpaan
hallinto-oikeuteen saapui 4 127 asiaa, 181 asiaa enemmän kuin
vuotta aiemmin. Vuoden lopussa oli vireillä 3 681
lainkäyttöasiaa.

Ratkaistuista asioista 87 prosentissa haettiin muutosta
alueellisten hallinto-oikeuksien päätökseen.

Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa ratkaistuissa asioissa oli
12,0 kuukautta. Valitusasioiden käsittelyyn kului keskimäärin 13,8
kuukautta ja valituslupa-asioiden keskimäärin 10,0 kuukautta.
Kaikista asioista ratkaistiin 28 prosenttia alle kuudessa
kuukaudessa ja puolesta vuodesta vuoteen käsittely kesti 28
prosentissa asioista. Nopeammin käsiteltiin ulkomaalaisasiat
(8,1 kk) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiat
(10,2 kk). Pisimpään veivät taloudellista toimintaa,
liikennettä ja viestintää koskevat asiat (16,7 kk), veroasiat
(16,1 kk) ja ympäristöasiat (15,4 kk). Käsittelyajat
lyhenivät kaikissa muissa asiaryhmissä paitsi veroasioissa ja
sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments