Tilastokeskus: Hallinto-oikeudet ratkaisivat 20 200 asiaa vuonna 2013

26.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2013 yhteensä 20 200 asiaa, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiat pysyivät suurimpana asiaryhmänä, mutta toiseksi nousivat ulkomaalaisasiat

Veroasiat ja taloudelliseen toimintaan, liikenteeseen ja viestintään liittyvät asiat vähenivät huomattavasti. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista luvuista.

Hallinto-oikeuksissa ratkaistut asiat vuosina 2011–2013

Hallinto-oikeuksissa ratkaistut asiat vuosina 2011–2013

Sosiaali- ja terveydenhuollon asioiden määrää kasvatti erityisesti lastensuojeluasiat. Ulkomaalaisasioita ratkaistiin viidennes enemmän kuin vuonna 2012. Määrällisesti eniten lisääntyivät oleskelulupa-asiat ja nopeutetun käsittelyn turvapaikka-asiat. Veroasioita ratkaistiin lähes viidennes vähemmän kuin vuonna 2012. Tämä johtui pääosin autoverovalitusten määrän pienenemisestä. Autoverovalitusten määrä on tippunut parin vuoden takaisista huippulukemista reilusti alle kymmenesosaan. Liikenne- ja viestintäasioiden määrä väheni myös lähes viidenneksen. Tähän syynä oli ajoneuvojen siirtämistä koskevien maksuasioiden väheneminen kymmenesosaan ja myös televisiomaksuasioiden vähentyminen. Toisaalta taas pysäköintivirhemaksuja koskevat asiat lisääntyivät lähes kolmanneksen.

Vuonna 2013 hallinto-oikeuksiin saapui 19 500 asiaa, mikä on 145 asiaa enemmän kuin edellisenä vuotena. Vuodelta 2013 vuodelle 2014 siirtyi 11 900 asiaa eli lähes 400 asiaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Hallinto-oikeuksien käsittelemät asiat muodostuvat valituksista, hallintoriita-asioista, hakemuksista, alistuksista ja kanteluista.

Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa hallinto-oikeuksien ratkaisemissa asioissa oli 7,8 kuukautta. Käsittelyajat vaihtelevat eri asiaryhmien välillä. Vuonna 2013 pisimpään veivät veroasiat (12,2 kk), ympäristöasiat (10,7 kk) ja rakentamiseen liittyvät asiat (10,6 kk). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiat käsiteltiin nopeimmin, keskimäärin 4,5 kuukaudessa. Sosiaaliasiat ratkaistiin keskimäärin seitsemässä kuukaudessa ja terveydenhuollon sekä sairaanhoidon asiat keskimäärän 1,4 kuukaudessa. Terveydenhuollon ja sairaanhoidon asioista 94 prosenttia oli hallinto-oikeuksille vahvistettavaksi alistettuja viranomaispäätöksiä, jotka koskivat hoitoon määräämistä mielenterveysasiassa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments