Stureplanilla vuonna 1994 tapahtuneista murhista tuomittu Tommy Zethraeus ei saa elinkautistaan muunnetuksi määräaikaiseksi vankeudeksi

1.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Svean hovioikeus (Svea hovrätt) on kumonnut käräjäoikeuden käräjäoikeuden päätöksen elinkautisen muuntamisesta määräaikaiseksi. Hovioikeus katsoi, että rikosket, joista Zethraeus oli tuomittu (neljä murhaa, viisi murhan yritystä ja ryöstö), olivat rangaistusarvoltaan siten korkeita, ettei määräaikaista rangaistusta vielä voitu määrätä.

Hovioikeuden lehdistötiedotteesta:

En enig hovrätt har idag upphävt tingsrättens beslut och avslagit Tommy Zethraeus ansökan. Skälen härtill är sammanfattningsvis följande. Den brottslighet han dömts för, fyra mord, fem försök till mord och ett fall av rån, har ett mycket högt straffvärde. Därtill kommer att han under sin tid i fängelset gjort sig skyldig till mycket allvarlig brottslighet. Hovrätten anser därför att ett tidsbestämt straff för Tommy Zethraeus ska sättas högre än vad tingsrätten bestämt. Det innebär enligt hovrättens mening att frågan om att tidsbestämma straffet är för tidigt väckt.

Koko lehdistötiedote löytyy täältä: Göta hovrätt avslår Tommy Zethraeus begäran om tidsbestämt straff.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments