SM: Vapaaehtoisen paluun järjestelmää ehdotetaan vakiinnutettavaksi

25.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla vakiinnutettaisiin vapaaehtoisen paluun järjestelmä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ulkomaalaislakia

Esityksen mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle
ulkomaalaiselle voitaisiin korvata kohtuulliset muuttokustannukset sekä
maksaa avustusta, mikäli hän poistuu maasta vapaaehtoisesti ja
pysyväisluonteisesti. Korvaus ja avustus myönnettäisiin
tarveperusteisesti ja ne edellyttäisivät suunnitelmaan avustuksen
käytöstä. Avustuksen suuruudesta määrättäisiin myöhemmin sisäministeriön
asetuksella.

Esityksessä ehdotetaan, että majoitus ja muut vastaanottopalvelut
lakkaisivat kielteisen päätöksen saaneelta ulkomaalaiselta, joka voisi
vapaaehtoisen paluun järjestelmän avulla palata kotimaahansa.

Tilapäisen oleskeluluvan myöntämisen ehtoja ehdotetaan muutettavaksi.
Muutokset koskisivat tilanteita, joissa harkitaan kielteisen
turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle tilapäistä oleskelulupaa
maasta poistumisen estymisen vuoksi. Tilapäistä oleskelulupaa ei
myönnettäisi, jos vapaaehtoinen paluu olisi tosiasiassa mahdollinen.
Käytännössä tällainen tilanne syntyy, kun ulkomaalaista ei voida
palauttaa viranomaistoimin, mutta hän voisi itse turvallisesti palata.
Oleskelulupaa ei enää myönnettäisi, jos ulkomaalainen itse vaikeuttaa
paluun järjestelyä tai ei vain suostu palaamaan kotimaahansa.

Muutosehdotusten tavoitteena on edistää kielteisen turvapaikkapäätöksen
saaneiden ulkomaalaisten vapaaehtoista paluuta kotimaahansa. Muutosten
arvioidaan vähentävän vastaanoton ja kielteisen päätöksen saaneiden
hakijoiden maasta poistamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Valtioneuvosto totesi asian käsittelyssä, että sisäministeriö seuraa
tarkasti esityksen vaikutuksia laittomasti maassa oleskelevien määrään.
Valtioneuvosto ryhtyy tarvittaviin lainsäädännöllisiin tai muihin
toimiin tilanteen korjaamiseksi, mikäli laittomasti maassa oleskelevien
määrä esityksen toteutumisen myötä merkittävästi kasvaa. Huomiota on
erityisesti kiinnitettävä siihen, millaisia vaikutuksia esityksellä on
laittomasti maassa oleskelevien riskiin tulla hyväksikäytetyksi
esimerkiksi ihmiskaupassa tai harmaassa taloudessa taikka joutua
elättämään itsensä kerjäämällä tai rikollisuudella.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments