SM: Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa koskeva lakiesitys eduskunnan käsittelyyn

25.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Muutoksen tavoitteena on saattaa Suomen lainsäädäntö vastaamaan EU:n uudelleen laadittua vastaanottodirektiiviä, joka on osa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän säädöspakettia

Vastaanottodirektiivin tavoitteena on entisestään yhdenmukaistaa ja
parantaa kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotto-olosuhteita koko
unionin alueella. Suomessa voimassa olevat kansalliset säännökset
vastaavat pääosin muutettua direktiiviä. Esityksen tavoitteena on
kuitenkin täsmentää niitä vastaanottolain säännöksiä, jotka koskevat
haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeiden arviointia,
kansainvälistä suojelua hakevan majoitusta ja ilman huoltajaa olevan
lapsen edustajaa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments