Säilöön otettujen ulkomaalaisten oikeusturvaa parannetaan ja säilöjen turvallisuutta kehitetään

25.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Esityksen tavoitteena on parantaa säilöön otettujen ulkomaalaisten asemaa ja oikeusturvaa sekä kehittää säilöjen turvallisuutta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

Ulkomaalaislakia muutetaan hallitusohjelman mukaisesti niin, että ilman
huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten säilöönotto kielletään
sekä täsmennetään muutoin lapsen säilöön ottamista koskevaa sääntelyä.
Alle 15-vuotiasta ilman huoltajaa olevaa lasta ei saisi ottaa säilöön
edes sen jälkeen, kun hänen maasta poistamistaan koskeva päätös on
tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Lisäksi tätä vanhempien ilman
huoltajaa maassa olevien lasten säilöönottoa maasta poistamisen
turvaamiseksi rajoitetaan. Alaikäisten säilöönotto poliisin tiloissa
kielletään.

Ilmoitusvelvollisuutta helpotetaan videoneuvottelujen avulla

Säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä
annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia, joilla parannetaan säilöön
otettujen ulkomaalaisten asemaa ja oikeusturvaa. Myös säilöönottoyksikön
sekä sen asiakkaiden että henkilökunnan turvallisuutta parannetaan.

Ulkomaalaisen ilmoitusvelvollisuutta on tarkoitus muuttaa niin, että
siitä tulisi toimivampi vaihtoehto säilöön ottamiselle. Lisäksi lakiin
lisättäisiin mahdollisuus järjestää säilöön ottamista koskeva
oikeudenkäynti videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä
tiedonvälitystapaa hyödyntäen. Tämä säästäisi poliisin resursseja
merkittävästi, kun säilöön otettuja ulkomaalaisia ei tarvitsisi enää
kuljettaa käräjäoikeuden istuntoihin.

Säilöönoton vaihtoehdoista tehdään selvitys

Hallitus totesi esitystä käsitellessään, että tavoitteena on poistaa
esityksessä asetettava 15 vuoden ikäraja, eli laajentaa
säilöönottokielto koskemaan kaikkia maasta poistettavia yksintulleita
alaikäisiä. Tähän liittyen sisäministeriö tekee kansainväliseen
vertailuun perustuvan selvityksen vaihtoehdoista ulkomaalaisten
säilöönotolle. Selvityksessä kiinnitetään erityistä huomioita
vaihtoehtoihin, joita sovelletaan yksin tulleiden alaikäisten
turvapaikanhakijoiden säilöönoton kieltäneissä valtioissa.

Selvitys sisältäisi arviot vaihtoehtojen soveltuvuudesta Suomeen ja
ehdotukset niiden toteuttamisesta. Selvitys valmistuu vuoden 2014
loppuun mennessä ja tavoitteena on, että täydentävä hallituksen esitys
annetaan vielä tämän vaalikauden aikana.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments