Säästöjä ja muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

16.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeuslaitoksen toimintaa sopeutetaan kiristyvään talouteen

Oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja 901
miljoonaa euroa vuodelle 2015. Hallinnonalan organisaatioiden
määrärahoihin kohdistuu ensi vuonna yhteensä 14 miljoonan euron säästöt,
jotka johtuvat pääasiassa aiemmin vaalikaudella tehdyistä
säästöpäätöksistä.

Elokuun alussa annettuun valtiovarainministeriön
talousarvioehdotukseen verrattuna vähennykset pienenivät yli 10
miljoonalla eurolla. Tästä yli 6 miljoonaa euroa selittyy lisäsäästöjen
poistamisella ja 3 miljoonaa euroa tasokorotuksilla, jotka molemmat
kohdistuivat tuomioistuimiin, Rikosseuraamuslaitokseen ja
syyttäjälaitokseen. Tästä huolimatta erityisesti
Rikosseuraamuslaitoksen, tuomioistuinten ja ulosottolaitoksen
taloudellinen tilanne on ensi vuonna tiukka.

Hovioikeuksissa käytössä olevaa jatkokäsittelylupamenettelyä on
tarkoitus laajentaa vuoden 2015 aikana siten, että yhä useampi juttu
kuuluisi jatkokäsittelyluvan piiriin. Tavoitteena on kohdentaa
voimavaroja erityisesti niihin asioihin, joissa on selkeä
oikeussuojatarve.

Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten
laajaa tietojärjestelmäuudistusta (AIPA) jatketaan tehokkaiden
työmenetelmien tukemiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio on 34 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uusi
järjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä vuoden 2018 aikana.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments