Ruotsissa kovia tuomioita vankeinhoidon lahjusjupakassa

3.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tukholman käräjäoikeus on eilen tuominnut mm. vankeinhoitolaitoksen (Kriminalvården) entisen kiinteistöpäällikön ja kolme muuta henkilöä erilaisista lahjusrikoksista enimmillään kolmen vuoden kahden kuukauden mittaisiin vankeusrangaistuksiin.

Käräjäoikeuden lehdistötiedotteesta:

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i ett stort mål rörande grova mutbrott med anknytning till polisen och Kriminalvården. En f.d. fastighetschef på Kriminalvården och dennes nära vän döms för grovt mutbrott respektive medhjälp därtill. Två konsulter döms för bl.a. grov bestickning. Straffen bestäms till fängelse i tre fall och villkorlig dom med samhällstjänst i ett fall. Samtidigt frias de tilltalade från åtalen i fem fall.

Tingsrätten har dömt tre av de tilltalade enligt följande. Två av de tilltalade har tagit emot mutor om sammanlagt 11,6 miljoner kr från en tredje tilltalad, i enlighet med en gemensam brottsplan. Brottsplanen har gått ut på att fastighetschefen tecknat avtal för Kriminalvårdens räkning med ett konsultföretag avseende projekteringen av planerade anstalter i Östersund, Haparanda och Härnösand. I gengäld har konsultföretagets VD ingått skenavtal med ett bolag tillhörigt en nära vän till den f.d. fastighetschefen. På så sätt har stora summor kommit att utbetalas till den nära vännens bolag. Betalningarna har alltså bedömts utgöra mutor. Hur en eventuell fördelning av de utbetalade pengarna skulle gå till saknar betydelse.

Dessutom har två tilltalade dömts för grovt mutbrott respektive grov bestickning i ett fall och mutbrott av normalgraden respektive bestickning av normalgraden i ett fall. I dessa fall har pengar betalats direkt till den f.d. fastighetschefen. En av konsulterna har även dömts för grovt bokföringsbrott och den andre för grovt försvårande av skattekontroll.

Koko lehdistötiedote löytyy täältä: Dom i det s.k. Kriminalvårdsmålet

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments