OM: Uusi turvallisuusselvityslaki voimaan ensi vuoden alusta

18.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Henkilöiden ja yritysten luotettavuuden varmistamiseksi käytettävät menettelyt uudistuvat, kun uusi turvallisuusselvityslaki tulee voimaan 1.1.2015.

Lain tarkoituksena on suojata erityisesti keskeisiä yleisiä etuja, kuten valtion turvallisuutta, maanpuolustuksen etua sekä yleistä turvallisuutta.

Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa lain voimaantulo perjantaina 19. syyskuuta.

Uusi
laki korvaa nykyisen, vuonna 2002 voimaan tulleen lain
turvallisuusselvityksistä. Uusi laki laajentaa niitä tehtäviä, joissa
toimivista henkilöturvallisuusselvitys on mahdollista laatia. Tällaisia
ovat muun muassa yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömän
infrastruktuurin hoitamiseen liittyvät tehtävät esimerkiksi energia-,
vesi- ja elintarvikehuollossa sekä tietoliikenteessä. Jatkossa myös
räjähdysaineiden valmistustehtävissä toimivien samoin kuin
arvokuljetuksia hoitavien rikostausta voidaan selvittää.

Yritysturvallisuusselvitysten
avulla voidaan selvittää yrityksen vastuuhenkilöiden taustoja sekä
yrityksen tietoturvallisuuden tasoa ja sitoumusten hoitokykyä.
Yritysturvallisuusselvitys voidaan laatia yrityksestä, joka toimii
viranomaisen sopimuskumppanina ja saa luokiteltuja salassa pidettäviä
tietoja.

Turvallisuusselvityksistä pidetään jatkossa rekisteriä, jonka avulla voidaan estää tarpeettomien selvitysten laatiminen.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments