OM: Tuomioistuinlain valmistelu jatkuu

29.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Huhtikuussa ehdotuksensa luovuttaneen työryhmän mietinnöstä saadun lausuntopalautteen ja oikeusministerin linjausten perusteella oikeusministeriö on asettanut hankkeen huolehtimaan tuomioistuinlain jatkovalmistelusta

Hankkeessa suunnitellaan myös tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen
muun lainkäyttöhenkilöstön koulutusta. Tämä pitää sisällään
hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin ja erityistuomioistuimiin
perustettavaksi ehdotettujen avustavien tuomareiden koulutusohjelman
valmistelun. Lisäksi tuomioistuinharjoittelua on tarkoitus kehittää.

Osa
työryhmän ehdotuksista sisältyy syksyllä annettavaan hallituksen
esitykseen. Siinä aiotaan täsmentää tuomareiden sidonnaisuuksien ja
sivutoimien sääntelyä. Julkisuutta lisättäisiin perustamalla
sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri. Myös tuomioistuinten
asiantuntijajäsenet olisivat velvollisia ilmoittamaan sidonnaisuutensa.

Hovioikeuksien
ja vakuutusoikeuden johtamisjärjestelmiä on tarkoitus uudistaa
muuttamalla osastojen johtajien tehtävät määräaikaisiksi. Lisäksi
työtuomioistuimen presidentin päätösvaltaa hallinnollisissa asioissa
lisättäisiin. Esitykseen sisällytetään ehdotus myös siitä, että väestön
kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi muissakin kaksikielisissä
tuomioistuimissa kuin käräjäoikeuksissa voisi olla kielituomarin
virkoja. Tarve arvioitaisiin tuomioistuinkohtaisesti.

Jatkovalmisteluun
ei oteta työryhmän ehdotuksia korkeimman oikeuden ja korkeimman
hallinto-oikeuden presidenttien tehtävien määräaikaistamisesta eikä
korkeimpien oikeuksien esittelijöiden tuomaria vastaavan
virassapysymisoikeuden poistamisesta.

Työryhmän mietinnöstä “Uusi tuomioistuinlaki” annettiin lähes 80
lausuntoa. Lausuntotiivistelmä julkaistaan lokakuun alkupuolella.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments