OM: Lakiluonnos lausunnolle: Rikosuhrimaksulla parannusta uhrien tukipalveluihin

23.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rikoksen uhrien tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta halutaan kasvattaa. Tätä varten ehdotetaan otettavaksi käyttöön rikoksentekijältä perittävä rikosuhrimaksu. Vastaavasta mallista on kokemuksia useassa Euroopan maassa

– On arvioitu, että vähintään 85 prosenttia rikollisuuden
kustannuksista syntyy suoraan rikoksen uhreille ja potentiaalisille
uhreille. Rikosuhrimaksu velvoittaa rikoksentekijät osallistumaan uhrien
tukipalveluiden rahoittamiseen. Tämä on merkittävä askel rikoksen
uhrien aseman parantamiseksi, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Oikeusministeriössä
valmistunut luonnos rikosuhrimaksua koskevaksi laiksi on lähetetty
lausunnolle. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus antaa eduskunnalle
syksyn aikana. Laki tulisi voimaan aikaisintaan vuoden 2016 alusta.

Ehdotuksen
mukaan rikosuhrimaksun maksamiseen olisi velvollinen henkilö, joka
tuomitaan rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta.
Maksun suuruus olisi 40 euroa, jos säädetty maksimirangaistus on
enintään kuusi kuukautta vankeutta, ja 80 euroa, jos säädetty
maksimirangaistus on yli kuusi kuukautta vankeutta. Oikeushenkilöille
määrättävä rikosuhrimaksu olisi 800 euroa.

Maksu määrättäisiin
rikosasian käsittelyn yhteydessä muun seuraamuksen ohella.
Toimivaltaisen viranomaisen ‒ tapauksesta riippuen tuomioistuimen,
syyttäjän tai poliisimiehen ‒ tulisi määrätä rikosuhrimaksu riippumatta
siitä, mihin seuraamukseen tosiasiallisesti päädytään. Käytännössä
suurin osa tapauksista, joissa maksu määrättäisiin, liittyisi
liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Rikosuhrimaksulla
kerätyistä varoista arvioidaan jäävän runsaat 5 miljoonaa euroa
jaettavaksi uhrien tukipalveluiden tuottamiseen vuosittain, kun maksujen
periminen ja hallinnolliset kulut otetaan huomioon.

Lausuntoja pyydetään uuden verkkopalvelun kautta

Rikosuhrimaksua
koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on yksi ensimmäisistä
esityksistä, joista voi antaa lausunnon lausuntopalvelu.fi-palvelussa.
Lausunnon voi antaa kuka tahansa.

Lausuntopalvelu.fi on
oikeusministeriössä kesällä 2014 käyttöön otettu verkkopalvelu, joka
sähköistää virallisen lausuntomenettelyn. Tarkoituksena on helpottaa
lausuntomenettelyä, kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisätä
valmistelun ja lausuntomenettelyn läpinäkyvyyttä.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments