I-SHO: Tapaamisoikeuden täytäntöönpanoasiassa hävinnyt maksaa voittaneen kulut

9.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


I-SHO:2014:2

Oikeudenkäyntikulut
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden katsottiin lapsen
tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa asiassa
määräytyvän oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan. Asian hävinnyt A
oli velvollinen korvaamaan B:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat
kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asia ei ollut oikeudenkäymiskaaren 21
luvun 8 a §:ssä tarkoitetulla tavalla oikeudellisesti epäselvä eikä
asiassa myöskään ollut oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:ssä
tarkoitettuja perusteita alentaa A:n korvattavaksi tuomittujen
oikeudenkäyntikulujen määrää.

Vahvennettu jaosto, äänestys 4-3

Vähemmistöön
jääneet hovioikeuden jäsenet katsoivat, että lapsen tapaamisoikeuden
täytäntöönpanoa koskeva asia on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:ssä
tarkoitettu asia, jossa sovinto ei ole sallittu. Asianosaiset vastaavat
näin ollen itseoikeudenkäyntikuluistaan, jollei asiassa ole lainkohdassa
tarkoitettua erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi
tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments