Humalassa esiintyneelle asianajajalle kolmen kuukauden esiintymiskielto

3.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Rovaniemen hovioikeus RHO:2014:3 Esiintymiskielto

Asiassa on riidatonta, että A on nauttinut käräjäoikeuden
istuntoa edeltäneenä iltana alkoholia ja että hän on ollut sen
vuoksi istunnon alkaessa edelleen alkoholin vaikutuksen alaisena.
Hovioikeuden pääkäsittelyssä kuultujen A:n ja B:n kertomusten
perusteella hovioikeudella ei ole ilmennyt aihetta epäillä
käräjäoikeuden tekemiä ja sen päätöksen perusteluissa
kerrottuja havaintoja A:sta ja tämän käyttäytymisestä
käräjäoikeuden istuntosalissa vääriksi. A:n ja B:n kertomusten
sekä käräjäoikeuden päätöksen ja valituksen perusteluista
ilmenevien seikkojen perusteella tapahtumat ja A:n käyttäytyminen
käräjäoikeuden odotustilassa ja ulko-ovella ovat kuitenkin jääneet
jossakin määrin epäselviksi. Joka tapauksessa B:n kertomuksella ja
käräjäoikeuden päätöksestä ilmenevien seikkojen perusteella
A:n on selvitetty käyneen käräjäoikeuden odotustilassa hänen
päämiehensä vastapuolen kanssa asiaan kuulumattoman keskustelun.
Se on sisältönsä ja oikein havaitun alkoholin vaikutuksen vuoksi
antanut vastaajalle perustellun aiheen saattaa A:n käyttäytyminen
myös käräjäoikeuden tietoon ja kertoa sille, kuten käräjäoikeuden
päätökseen on merkitty. Tähän nähden A:n käyttäytyminen
käräjäoikeuden odotustilassa on ollut avustajalle sopimatonta.
Lisäksi A on käräjäoikeuden päätöksen perusteluista ilmenevin
tavoin poistunut oikeuspaikalta ilman käräjäoikeuden lupaa ja
ilmoittamatta siitä päämiehelleen.

A on ollut käräjäoikeuden pääkäsittelyssä alkoholin
vaikutuksen alaisena ja käyttäytynyt tuolloin käräjäoikeuden
odotustilassa päämiehensä vastapuolta kohtaan avustajalle
sopimattomalla tavalla. Lisäksi A on poistunut oikeuspaikalta ilman
käräjäoikeuden lupaa ja ilmoittamatta siitä päämiehelleen. Nämä
seikat kokonaisuutena huomioon ottaen hovioikeus katsoo
käräjäoikeuden tavoin, että A on osoittautunut asian Y
käsittelyssä oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 10 a §:ssä
tarkoitetulla tavalla toimeensa sopimattomaksi. Asiassa on siten
sanotun lainkohdan mukaiset edellytykset määrätä A sekä
asiakohtaiseen että määräaikaiseen esiintymiskieltoon. Vaikka A:n
käyttäytyminen on ollut avustajalle sopimatonta ja moitittavaa,
käräjäoikeuden hänelle määräämä vuoden esiintymiskielto on
hänen menettelynsä laatu ja esiintymiskiellosta hänelle aiheutuvat
seuraukset huomioon ottaen kohtuuttoman pitkä. Käräjäoikeuden
A:lle määräämää esiintymiskieltoa on sen vuoksi lyhennettävä.
Hovioikeus määrää A:n käräjäoikeudessa käsiteltävänä
olevan asian ohella määräaikaiseen esiintymiskieltoon, jonka
päättymispäivä on käräjäoikeuden määräämän 31.5.2015
asemesta 31.8.2014.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments