Hallintokantelujen käsittely tehostuu

2.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallintolain uudet säännökset kantelusta tulivat voimaan

Viranomaisen virheellistä toimintaa tai laiminlyöntiä koskevien
hallintokantelujen käsittely tehostui syyskuun alusta, kun hallintolain
uudet säännökset tulivat voimaan. Hallintokantelujen käsittelyn
joustavuus lisääntyy ja viranomaisten harkintavalta kasvaa.

Hallintokantelun voi tehdä valtion tai kunnan viranomaisen, siihen
virka- tai työsuhteessa olevan henkilön tai muun julkista
hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai
velvollisuuden täyttämättä jättämisestä. Kantelu tehdään viranomaisen
toimintaa valvovalle viranomaiselle. Se tehdään kirjallisena ja siitä
tulee ilmetä, millä perusteella kantelija pitää menettelyä
virheellisenä.

Uuden lain mukaan valvovan viranomaisen tulee
tapauskohtaisesti arvioida, millaisia toimenpiteitä kukin kantelu
edellyttää. Aiemmin suuri osa hallintokanteluista tutkittiin niiden
laadusta riippumatta täysimittaisessa menettelyssä selvityksineen,
kuulemisineen ja vastineineen. Raskas käsittelytapa vei paljon aikaa ja
voimavaroja eivätkä pitkät käsittelyajat vastanneet kansalaisten
oikeusturvaodotuksia.

Lue lisää: Hallintokantelujen käsittely tehostuu

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments