Euroopan komissio: Syyskuun kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä

26.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio kehottaa Suomea saattamaan vesilainsäädäntönsä ajan tasalle

Komissio kehottaa Suomea saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä vesipuitedirektiivin
mukaiseksi pinta- ja pohjaveden laadun parantamiseksi. Sääntöjä on
rikottu jo useita vuosia. Suomen uuteen vesilakiin vuodelta 2011 jäi
vielä teknisiä puutteita, jotka koskevat sekä mannermaata että
Ahvenanmaata. Jäsenvaltioiden on direktiivin mukaan ehkäistävä
vesimuodostumien pilaantumista laatimalla toimenpideohjelmia, joita
päivitetään lainsäädännön edellyttämien vesipiirin hoitosuunnitelmien
mukaan. Komissio katsoo, että vesien tila saattaa heiketä Suomen
päivitysaikataulun vuoksi. Lisäksi komissio katsoo, että Ahvenanmaa
tarvitsee lainsäädäntöä ennakoimattomien tapahtumien (kuten tulvien)
aiheuttaman pilaantumisen varalta. Ellei Suomi reagoi kahden kuukauden
kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments