Eu:n tuomioistuin: Lentoyhtiöt saavat veloittaa lisää matkatavaroista

23.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lentoyhtiöt saavat jatkossakin veloittaa matkustajilta lisämaksun ruumaan menevistä matkatavaroista.

Kyse oli tapauksesta, jossa Espanjan kuluttajasuojaviranomainen oli
määrännyt Vueling-halpalentoyhtiölle 3 000 euron sakon, koska yhtiö oli
veloittanut matkustajalta lisämaksun matkatavaroista. Espanjan lain
mukaan ruumaan menevän matkatavaran pitää sisältyä lentolipun hintaan.

Vueling vei tapauksen espanjalaiseen tuomioistuimeen, joka pyysi siihen ennakkoratkaisua Eu:n tuomioistuimelta.


Unionin tuomioistuin on ratkaissut asian seuraavasti:

Lentoliikenteen
harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24.9.2008 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008
22 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa
kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan
lentoliikenteen harjoittajien on kaikissa tilanteissa kuljetettava
lentolipun hinnalla paitsi matkustaja myös tämän lennolle kirjaamat
matkatavarat, jos kyseiset matkatavarat täyttävät tietyt muun muassa
niiden painoa koskevat vaatimukset, eikä tällaisten matkatavaroiden
kuljettamisesta voida vaatia minkäänlaista lisämaksua.

Linkki asiaan C-487/12 – Tuomio

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments