Ennakkopäätös lääkärijäsenten esteellisyydestä tapaturma-asiassa

23.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:66

Tapaturmakorvaus
Oikeudenkäyntimenettely
Esteellisyys

Tapaturmalautakunnan lääkärijäsen X oli käsitellyt A:n
ammattitautiasiaa lautakunnassa vuonna 2005, jolloin A:n valitus oli
hylätty. Vuosina 2007 – 2010 tehtyjen seurantatutkimuksien perusteella
vakuutuslaitos oli käsitellyt vuonna 2010 A:n asian uudelleen ja
hylännyt korvausvaatimuksen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla X ei ollut esteellinen käsittelemään A:n valitusta
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa vuonna 2010.

Vakuutusoikeuden
lääkärijäsen Y oli hoitanut A:ta vuosina 1984, 1999, 2006 ja 2011. Y
oli esteellinen käsittelemään vakuutusoikeudessa vuonna 2012 A:n
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä tekemää
valitusta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments