Ennakkopäätös jatkokäsittelyluvan myöntämisperusteista

9.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:63

Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste
Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko
Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen

Käräjäoikeus oli tuominnut A:n kahdesta pahoinpitelystä
sakkorangaistukseen ja velvoittanut hänet suorittamaan B:lle
vahingonkorvausta kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta sekä
B:n pahoinpitelyssä saamien vammojen leikkaushoidosta myöhemmin
aiheutuvista kustannuksista. A valitti hovioikeuteen ja vaati, että
rangaistusta alennetaan, hänet vapautetaan leikkauskuluja koskevasta
korvausvelvollisuudesta sillä perusteella, että korvausvaatimus oli
ennenaikainen, tai että korvausvelvollisuus ainakin alennetaan julkisen
terveydenhuollon kustannustasoa vastaavaksi, sekä että kivusta, särystä
ja muusta tilapäisestä haitasta tuomittua korvausta alennetaan.
Hovioikeus ei myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa.

Korkeimman
oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että
hovioikeuden olisi tullut myöntää A:lle jatkokäsittelylupa muutos- ja
ennakkoratkaisuperusteella siltä osin, kuin kysymys oli B:lle
maksettavaksi tuomittujen leikkauskulujen määrästä. Muilta osin
perusteita luvan myöntämiselle ei ollut.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments