Valtakunnansyyttäjänvirasto: Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

5.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ilmoitusvelvollisuutta koskeva ohje VKS:2014:1 tuli voimaan 1.8.2014

Paikallisten syyttäjäviranomaisten tulee viipymättä ilmoittaa
Valtakunnansyyttäjänvirastolle seuraavista käsiteltäväksi tai muuten
tietoon tulleista asioista:

1) Yhteiskunnan kannalta merkittävästä rikosasiasta.

2) Rikosasiasta, jonka voidaan otaksua herättävän laajaa julkista huomiota.

3) Rikosasiasta, jolla saattaa olla yleistä merkitystä ennakkotapauksena.

4)
Poliisimiehen tai syyttäjän tekemäksi epäillystä rikoksesta. Syyttäjän
osalta ilmoitetaan myös rangaistusmääräysmenettelyssä käsiteltävästä
rikoksesta. Rikesakolla käsiteltävistä asioista ei tarvitse ilmoittaa,
jollei siihen ei ole erityistä syytä.

5) Syyttäjään tämän virkatoimen tai -aseman takia kohdistetusta rikoksesta tai uhkauksesta.

6)
Rikos- tai muusta asiasta, joka muusta kuin 1- 5 kohdassa mainitusta
syystä on tarpeen saattaa Valtakunnansyyttäjänviraston tietoon.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments