Väliaikaiseen elatusapuratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla

28.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2014:1 Lapsen elatusapu väliaikainen määräys muutoksenhakuoikeus

Edellä mainitun oikeudenkäymiskaaren säännöksessä ilmaistun pääsäännön mukaan oikeudenkäynnin aikana annettuihin ratkaisuihin ei ole oikeutta hakea muutosta ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu. Lisäksi muutoksenhaku on nimenomaisesti kielletty avioeroa tai yhteiselämän lopettamista koskevan asian yhteydessä annetuista elatusapua koskevista väliaikaismääräyksistä.

Mainituista säännöksistä ilmenevän lainsäätäjän tarkoituksen perusteella ja kun elatusapua koskevat väliaikaismääräykset liittyvät kiinteästi lasten asumisesta annettuihin väliaikaismääräyksiin, joiden osalta muutoksenhaku on myös edellä mainituin tavoin kielletty, hovioikeus katsoo, ettei A:lla ole oikeutta hakea muutosta kysymyksessä olevaan käräjäoikeuden väliaikaiseen määräykseen elatusavusta.

Käräjäoikeus on valituksenalaisessa päätöksessään antanut muutoksenhakuosoituksen elatusapua koskevan väliaikaisen määräyksen osalta. Muutoksenhakuoikeutta mainittuun väliaikaismääräykseen ei kuitenkaan edellä todetuin tavoin ole eikä virheellinen muutoksenhakuohjaus luo muutoksenhakuoikeutta. Käräjäoikeuden antama muutoksenhakuohjaus elatusapua koskevaan väliaikaismääräykseen poistetaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments