STM: Kiireettömään hoitoon pääsyn selvitys – nykytila ja toimenpide-ehdotuksia

4.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tässä raportissa on asiantuntijatyönä tarkemmin selvitetty hoitoon pääsyn nykytilaa, ongelmakohtia ja arvioitu muutostarpeita perusterveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa, mielenterveyspalveluissa ja päihdehuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti hoitoon pääsyn
määräaikojen toimivuudesta selvitystyön vuonna 2013.

Selvitystyön ovat tehneet professori Minna Kaila ja
erikoislääkäri Hanna Pelttari. Selvitystyön aineistona on käytetty
julkaistua tietoa hoitoon pääsystä sekä asiantuntijoiden esittämiä
näkemyksiä. Hoitoon pääsyä koskevat säännökset tulivat voimaan
vuonna 2005. Säännökset siirrettiin terveydenhuoltolakiin pienin
täsmennyksin. Potilaan mahdollisuus valita hoitopaikkansa laajeni
valtakunnalliseksi vuoden 2014 alusta. Valinta edellyttää tietoa
hoidon tuottajista ja hoidon laadusta sekä tietoa hoitoon
pääsystä.

Raportissa arvioidaan tietotarpeita potilaan, hoitavan henkilön,
suunnittelun ja resurssikäytön ja valvonnan kannalta. Hoitoon
pääsyn ja palvelun valintaan liittyvät tiedot pitäisi löytää
“yhdeltä luukulta”. Ajantasaista ja helppokäyttöistä tietoa
valintapäätösten tueksi ei raportin tietojen perusteella ole
riittävästi vielä saatavilla. Ehdotuksissa tuodaan esille, ettei
pelkkä saatavuustieto ole riittävää vaan tarvitaan tietoa hoidon
kokonaisuuden toteutumisesta, hoidon laadusta ja
potilasturvallisuudesta.

Tekijät pohtivat, voisiko potilaan kanssa laadittu
hoitosuunnitelma toimia uutena hoitotakuun muotona, jolloin
potilaslähtöisyys ja hoidon jatkuvuus vahvistuisivat. Sosiaali- ja
terveysministeriö ottaa hoitoon pääsyä koskevassa
jatkovalmistelussa huomioon raportin esille tuomat näkökohdat.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments