Poliisiammattikorkeakoulu: Poliisille oppikirja esitutkintalain ja pakkokeinolain soveltamisesta

4.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisiammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt kaksi oppikirjaa: Esitutkintalaki – Kommentaari ja Pakkokeinolaki – Kommentaari

Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät
normit muuttuivat vuoden 2014 alusta. Uusissa laeissa viranomaisten
toimivaltuudet on säännelty entistä yksityiskohtaisemmin, täsmällisemmin
ja kattavammin. Kommentaariteokset ovat perusteellisia esityksiä uusien
1.1.2014 voimaan tulleiden esitutkintalain ja pakkokeinolain
säännöksistä.

– Poliisihallinnossa on toteutettu laaja
Ponnistus-yhteistyöhanke syyttäjälaitoksen kanssa. Hankkeen tehtäväksi
asetettiin uudistuvan lainsäädännön edellyttämän koulutuksen
järjestäminen. Poliisiammattikorkeakoulun tehtäväksi asetettiin
Ponnistus-hankkeen käytännön toteuttaminen, oppilaitoksen rehtori Kimmo Himberg kertoo kirjojen taustoista.


Teokset ovat perusteellisia esityksiä uusien lakien säännöksistä.
Kommentaariteosten rakenne noudattelee täysin ko. lakien rakennetta ja
kukin pykälä käsitellään yksitellen. Lisäksi teoksissa on
lainvalmistelutöistä puuttumaan jääneet rinnakkaistekstit, joista
lukijan on helppo tehdä havainnot siitä, miten lainsäädäntö on
muuttunut, arvioi Kimmo Himberg. 

Teosten kirjoittajat ovat
poliisihallinnon Ponnistus-hankkeen eli ETL-, PKL- ja PolL-lainsäädäntöä
koskevan laajan valtakunnallisen lisä- ja täydennyskoulutuksen
toteuttaneita asiantuntijoita. He ovat tämän perusteella ja myös
käytännön työnsä kautta aihealueen parhaita asiantuntijoita teoksen
kirjoittajina. Kirjoittajat hallitsevat aiheen sekä teorian että
käytännön tasolla esitutkinnasta, syyteharkinnan kautta
tuomioistuinkäsittelyyn saakka. Kirjoittajien yhteistyössä on toteutunut
laaja-alainen juridinen osaaminen yhdistettynä poliisitoiminnan
yksityiskohtiin.

– Lainsäädännön sisältö täsmentyy kuitenkin
vasta tulkintakäytännön myötä. Näissä teoksissa on pyritty luomaan
mahdollisimman hyvä kartta, jotta virkavastuulla käytännön työssä
tehtävät tulkinnat olisivat heti alusta saakka mahdollisimman hyvin
tulevien tulkintojen mukaiset. Toivottavasti onnistumme tässä
tehtävässä, toteaa teosten toimittaja, yliopettaja Satu Rantaeskola Poliisiammattikorkeakoulusta.

Teokset
ovat välttämättömiä työkaluja kaikille esitutkintalakia ja
pakkokeinolakia työssään jo soveltaville kuin myös tuleville
ammattilaisille. Kirja soveltuu toimituksellisten ratkaisujen
perusteella hyvin myös oppikirjaksi.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments