Pääkäsittely oli tarpeen huumausaineen määrän selvittämiseksi

26.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:56

Huumausainerikos
Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa

Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely huumausaineen määrän selvittämiseksi.

13. Edellä sanotun perusteella Korkein oikeus katsoo, että
käräjäoikeudessa esitetyn kirjallisen todisteen sisällön sekä A:n
valituksen ja syyttäjän vastauksen perusteella syytekohdan 1 rikoksen
keskeinen tunnusmerkistötekijä eli huumausaineen määrä on jäänyt
epäselväksi. Asiassa on siten jäänyt varteenotettava epäilys siitä, onko
käräjäoikeuden näytön arviointi ollut oikea. Lisäksi tuomitun
rangaistuksen perusteella asialla on A:lle ollut huomattava merkitys.

14.
Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoo, että hovioikeus on menetellyt
virheellisesti jättäessään pääkäsittelyn toimittamatta. Asian
käsittelyä on sen vuoksi jatkettava hovioikeudessa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments