OM: Kielilainsäädännön soveltamisen avuksi ohjesivusto

28.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on julkaissut viranomaisten avuksi hallituksen kansalliskielistrategiaa ja sen sisältöjä avaavat verkkosivut. Sivut auttavat viranomaisia soveltamaan kielilainsäädäntöä työssään siten, että suomea ja ruotsia puhuvien perusoikeudet toteutuvat

Sivuilta löytyy muun muassa työkaluja ja tarkastuslistoja, jotka
havainnollistavat kielilain säännöksiä hallinnon eri tehtävissä.
Työkalut ja tarkistuslistat on jaoteltu tehtävien mukaan. Sivustolta voi
tarkistaa, mitä asioita pitää huomioida esimerkiksi viestinnässä,
työryhmätyössä, rekrytointitilanteissa ja hankintoja tehdessä. Sivuilla
on oma osionsa myös kunnille.

Kansalliskielistrategia on
valtioneuvoston vuonna 2012 antama periaatepäätös kahden elinvoimaisen
kansalliskielen säilyttämisestä pitkälle tulevaisuuteen.
Kansalliskielistrategiassa on kerätty yhteen konkreettisia toimia tämän
tavoitteen saavuttamiseksi.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments