OM: Jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalan laajentaminen. Lausuntotiiviselmä

27.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lausunnonantajat kannattavat yleisesti jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalan laajentamista sekä riita- ja hakemusasioissa että rikosasioissa

Osa lausunnonantajista suhtautuu varauksellisesti ehdotukseen
sisällyttää lapsen huoltoa, asumista ja elatusta koskevat asiat
järjestelmän soveltamisalaan. Kriittisiä huomioita esitettiin myös
ehdotetusta rikosasian vastaajan lupakynnyksen rajasta sekä
jatkokäsittelylupaedellytyksen säätämisestä yleiseksi syyttäjän ja
asianomistajan osalta.

Oikeusministeriö pyysi ehdotuksesta lausunnon yhteensä 41 eri
viranomaiselta, järjestöltä ja asiantuntijalta. Lisäksi korkeimmalle
oikeudelle varattiin tilaisuus antaa mietinnöstä lausunto. Pyydetyistä
lausunnoista saapui yhteensä 34. Tässä lausuntotiivistelmässä
selostetaan työryhmän mietinnöstä annettuja lausuntoja.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments