Oikeusministeri: Valtiovarainministeriön esittämät lisäsäästöt erittäin ankaria oikeuslaitokselle ja rikosseuraamusalalle

7.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Anna-Maja Henriksson: “Tänään tiedoksi saamani valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi tyrmistyttää.”

Erityisesti VM:n
ministeriöille esittämä toimintamenoihin kohdistuva säästö on
oikeusministeriön hallinnonalan kannalta erittäin ankara, oikeusvaltion
perustoimintojen osalta jopa vastuuton, sanoo oikeusministeri Anna-Maja
Henriksson.

– Säästö kohdistuisi suoraan valtion ydintoimintoihin,
oikeuslaitokseen ja rikosseuraamisalaan. Kummassakin on meneillään
merkittävät uudistusohjelmat, joilla pyritään takaamaan kansalaisten
oikeusturva valtion heikossa taloudellisessa tilanteessa sekä
rikosvastuun toteutuminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen, toteaa
oikeusministeri Henriksson.

– Esitetyt säästöt eivät kohdistu
hallintoon, vaan suoraan itse toimintaan. Toimiva oikeussuoja
mahdollistaa yhteiskunnassa luottamuksen ja taloudellisen kilpailukyvyn.
Selvänä vaarana on nyt näiden rapautuminen. Suomen kaltaisella
oikeusvaltiolla ei ole varaa vaarantaa oikeusturvaa ja kansalaisten
luottamusta, painottaa Henriksson. 

Tiedote:.

Oikeusministeriö on ehdottanut hallinnonalalleen määrärahoja 902
miljoonaa euroa vuodelle 2015. Tosiasiallinen määrärahataso on 16,5
miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna, kun tekninen muutos
yleisen edunvalvonnan budjetoinnissa jätetään huomiotta.

Koska tuomioistuinlaitoksen ja erityisesti Rikosseuraamuslaitoksen
taloudellinen tilanne on kireä, oikeusministeriö on ehdottanut 2
miljoonan euron lisäystä tuomioistuinten ja 4 miljoonan euron lisäystä
Rikosseuraamuslaitoksen kehysmäärärahoihin niiden toiminnan
turvaamiseksi.

Valtiovarainministeriön tänään antama vastaus ei
sisällä edellä mainittuja oikeusministeriön lisäysehdotuksia vaan uuden
8,6 miljoonan euron lisäsäästövaatimuksen oikeusministeriön
hallinnonalalle. Tämä merkitsisi, että OM:n hallinnonalan
organisaatioiden toimintaan kohdistuisi kaiken kaikkiaan yli 24
miljoonan euron leikkaukset kuluvan vuoden tasoon verrattuna.

Toinen tiedote:

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments