Luovutusrajoitukset eivät vaikuttaneet kiinteistön verotusarvoon

23.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2014:128

Kiinteistöverotus – Kiinteistön verotusarvo – Luovutusrajoitus – Asumisoikeustalo – Enimmäisluovutushinta – Käypä arvo

Asiassa oli kysymys asumisoikeusasunnoista annetussa laissa
säädettyjen asumisoikeuskäytössä olevien kiinteistöjen
luovutusrajoitusten vaikutuksesta kiinteistöjen arvostukseen
kiinteistöverotusta toimitettaessa. Näillä luovutusrajoituksilla
katsottiin olevan vaikutusta varojen arvostamisesta verotuksessa annetun
lain 32 §:ssä tarkoitettuun todennäköiseen luovutushintaan mutta ei
kiinteistön arvoon omistajan hallussa. Kun mainitun säännöksen mukaan
käypänä arvona pidetään todennäköistä luovutushintaa vain, jos se
ylittää kiinteistön arvon omistajan hallussa, kiinteistöjen
verotusarvoja ei katsottu vahvistetuksi käypää arvoa korkeampaan arvoon
sen vuoksi, ettei luovutusrajoituksia ollut otettu arvostuksessa
huomioon. Äänestys 4-1.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments