Laissa säädetty kahden vuoden aika laskettin minuuttien tarkkuudella

29.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turun HAO: Perintöverotus – Kahden vuoden kuluessa sattuneet kuolemantapaukset – Kellonaika

Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, ovatko 12.10.2009 ja
12.10.2011 kuolleiden puolisoiden kuolemantapaukset sattuneet perintö-
ja lahjaverolain 17 §:n tarkoittamalla tavalla kahden vuoden kuluessa.

Perinnönjättäjä
A kuoli 12.10.2011 klo 16.25. Hänen jäämistöönsä kuului hänen
edesmenneeltä puolisoltaan, 12.10.2009 klo 23.20 kuolleelta B:ltä
testamentin perusteella perimäänsä omaisuutta.

Perintöverovelvollisuus
syntyy perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Perintö voi siten siirtyä
verovelvollisuuden synnyttävällä tavalla useaan kertaan myös saman
vuorokauden aikana. Näin ollen ei ole perusteltua laskea perintö- ja
lahjaverolain 17 §:ssä tarkoitettua kahden vuoden aikaa vuorokausittain
vaan kellonajat tulee ottaa huomioon, mikäli ne ovat luotettavasti
selvillä.

A:n ja B:n kuolinajat ovat luotettavasti selvillä. A:n
kuollessa B:n kuolemasta ei ollut vielä kulunut täyttä kahta vuotta.
Hallinto-oikeus kumosi verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen ja
toimitetun perintöverotuksen ja katsoi, että A:n ja B:n
kuolemantapaukset ovat sattuneet perintö- ja lahjaverolain 17 §:n
tarkoittamalla tavalla kahden vuoden kuluessa.

Turun HAO 27.06.2014 14/0357/3

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments