KHO:lla kriittisiä kannanottoja kuntalakiuudistukseen

30.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtiovarainministeriössä valmisteltu luonnos uudeksi kuntalaiksi aiheuttaa huolta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

 Muutoksenhakua
KHO:ssa koskevat säännökset ovat KHO:n näkemyksen mukaan erityisen
ongelmallisia.

Ehdotuksen mukaan kuntalaissa säilytettäisiin nykyisen lain mukainen
rajoitukseton mahdollisuus hakea muutosta korkeimmassa
hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus puolestaan katsoo, että
yleisen kunnallisoikeuden alalla valituslupajärjestelmä olisi
perusteltua omaksua jopa pääsäännöksi. Näin ollen onkin huolestuttavaa,
että valituslupajärjestelmän käyttöön oton arviointi on kuntalain
kokonaisuudistuksessa jäänyt kokonaan tekemättä.

Korkein
hallinto-oikeus pitää välimiesmenettelyn mahdollistavan säännöksen
säilyttämistä kuntalaissa oikeusjärjestyksemme perusteiden kannalta
kestämättömänä. Nykyinen välimiesmenettelylaki on merkittävästi
muuttunut siitä laista, joka oli voimassa, kun välimiesmenettelyä
koskeva säännös aikanaan otettiin kuntalakiin.

Nykyinen
siviilioikeudelliseen taustaan perustuva välimiesmenettelylaki
mahdollistaa tuomion perustamisen kohtuullisuuteen. Välimiestuomiot
jäävät myös julkisuuden ulkopuolelle. Nämä seikat yksistään tekevät
välimiesmenettelyn käytöstä kuntien yhteistoimintariidoissa sopimattoman
hallinnon lainalaisuusperiaatteen ja hallinnon avoimuuden kannalta.

Lisäksi on kiinnitetty huomiota eräisiin muihinkin menettelyä koskeviin keskeisiin menettelykysymyksiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments